Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie

Czym skorupka za młodu

Projekt dotyczy poprawy funkcjonowania społecznego wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej „Czym skorupka za młodu”

 

Powiat Lubiński reprezentowany przez Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie w dniu 26.10.2018 r. we Wrocławiu zawarł umowę z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Urzędem Pracy o dofinansowanie Projektu „Czym skorupka za młodu” nr umowy: RPDS. 09.02.01-02-0029/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –konkursy horyzontalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny: Poprawa funkcjonowania społecznego wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego oraz rozwój i polepszenie jakości usług wsparcia pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

                Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania. 

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci usługami aktywnej integracji dostosowanymi do wieku Uczestnika oraz wsparciem terapeutycznym

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2020.

Całkowita wartość projektu: 569 851,07 zł

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny